Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

31 maj 2018

Helikoptern ska tillbaka till Värmdö

Värmdö kommun anser att en lösning för en långsiktig och fungerande lokalisering för ambulanshelikoptern i kommunen är högprioriterad. Den utredning som landstinget har gjort visar att det är möjligt att återlokalisera helikoptern till Värmdö om rätt åtgärder vidtas.

Stockholms läns landsting och Värmdö kommun har en avsiktsförklaring om att ambulanshelikoptern snarast bör återplaceras i Värmdö. Värmdö kommun har drivit på i frågan och samtidigt verkat för att fler platser utreds parallellt för att säkerställa en återlokalisering av ambulanshelikoptern till kommunen.

Nu är parterna också överens om att en fördjupad utredning av fler platser ska påbörjas samtidigt som Landstinget går vidare med en tillståndsprocess för en flygplats i Mölnvik. Operatören Babcock kommer att vara delaktig i det fortsatta arbetet. Värmdö kommun har även föreslagit att en annan part än operatören kan ansvara för själva flygplatsen.

– Det är bra att vi får bevisat av en utomstående part att förutsättningar fortfarande finns att åtgärda Mölnvik. Från kommunens sida ska vi göra allt vi kan för att helikoptern kommer tillbaka till Värmdö, antingen till Mölnvik eller någon annanstans, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande

Förändrade förutsättningar resulterade i stängning

Efter att verksamheten haft sin bas i Värmdö kommun de senaste 20 åren, stängdes flygplatsen den 16 september 2017 efter beslut av flygsäkerhetsansvarig på Babcock. Anledningarna var bland annat att de inte kunde säkerställa att träden i flygkorridorerna inte växt upp över lägsta tillåtna höjd och att operatören i sin manual inte inkluderar att deras helikoptrar får genomföra den manöver med virtuellt FATO som krävdes i Mölnvik. Virtuellt FATO är en fiktiv helikopterplatta rakt ovanför markförlagd helikopterplatta.

Ambulanshelikoptern flyttades från Mölnvik till Norrtälje och opererar fortsatt därifrån. Den gemensamma bedömningen är dock att Värmdö är en geografiskt central och strategisk placering för en helikopter då ambulanshelikoptern ska kunna nå samtliga platser inom det geografiska upptagningsområdet inom max 30 minuter räknat från flygplatsen.

Fler platser utreds

Efter att avsiktsförklaringen tecknats har bland annat flera workshops anordnats där piloter, säkerhetschefer och representanter från Stockholms läns landsting och Värmdö kommun har deltagit. En gemensam styrgrupp med representanter från kommunen och landstinget bildades för att kunna styra utredningen.

Stockholms läns landsting har fortsatt undersökt förutsättningarna för att bedriva en fungerande ambulanshelikopterflygplats i Mölnvik och en oberoende utredning visar nu att det med rätt åtgärder är möjligt att återlokalisera helikoptern till Värmdö. Om det blir aktuellt att lokalisera helikoptern i Mölnvik och när alla nödvändiga åtgärder är gjorda är det Transportstyrelsen som tillsammans med Länsstyrelsen, Värmdö kommun och Försvarsmakten ska godkänna helikopterverksamheten i Mölnvik.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument