Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

16 juni 2017

Hjälp Naturhistoriska riksmuseet med information om tumlare

Naturhistoriska riksmuseet (NRM) har fått i uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten att samla in cirka 20 tumlare per år för hälsoundersökning. Du kan vara med och hjälpa till!

Tumlare är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten. Det finns en helt egen population tumlare i Östersjön som är akut hotad. Enligt siffror från 2013 beräknas det endast finnas 500 djur i denna population.

Om du ser en tumlare, är det till stor hjälp för forskare och förvaltare om du rapporterar det så att kunskapen om arten ökar. Naturhistoriska riksmuseet undersöker bland annat hälsostatus, dödsorsak, dräktighetfrekvens, miljögiftsbelastning samt födoval.

Rapportera levande eller död tumlare

Du kan rapportera både om du ser en levande tumlare eller hittar fynd av en död tumlare eller får en tumlare som bifångst. Du kan rapportera via formulär på museets hemsida, ringa till dem eller mejla. Bifoga gärna fotografi eller film på tumlaren så underlättar det att bedöma om det är en tumlare eller någon annan val.

Inga djur får samlas in utan godkännande från NRM eller Göteborgs Naturhistoriska Museum.

Läs mer om hur du rapporterar på Naturhistoriska riksmuseets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs även ”Insamling av biologiskt material från funna döda tumlare till NRM”.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar