Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

25 september 2017

Hur gick det med ombyggnaden på Gustavsgården?

Det gick bra – den är klar och slutbesiktning har genomförts flera månader tidigare än beräknat. Denna vecka har det sista flyttlasset gått från de tillfälliga paviljongerna.

Tidigare i våras granskades Gustavsgårdens verksamhet under lupp. Kritik riktades från flera håll mot såväl ombyggnadsarbetet och tillfälliga paviljonger som mot bemanning, brist på rutiner och nutrition. Ett samlat grepp togs och insatser på flera plan sattes in.

Under tiden som lägenheterna i C-huset byggdes om, flyttade de boende i våras ut till paviljonger. Under vår och sommar har flera flyttat tillbaka in på Gustavsgården och förra veckan gick flyttlasset för den sista boende i paviljongen. Alla kan nu glädjas åt ombyggda lägenheter i C-huset och i mitten av oktober bjuds det in till flyttfest.

Omfattande ombyggnad

Arbetsmiljöverket identifierade vid en inspektion ett antal brister beträffande tillgänglighet i delar av de boendes lägenheter. Bland annat att badrum och sovalkover i vissa lägenheter inte hade det utrymme som uppfyller arbetsmiljöverkets krav. Bristerna behövde åtgärdas och ombyggnaden berörde Hus C med 41 lägenheter.


Den 9 november 2016 hölls ett informationsmöte för boende, anhöriga och medarbetare. Där presenterades projektets omfattning och en tidplan som angav att ombyggnadsarbetet skulle vara klart 31 oktober 2017. Men med en dedikerad projektorganisation, bra samverkan med verksamheten och tätt samarbete med samarbetspartnern Veidekke så har en slutbesiktning kunnat genomföras redan 4 september. Per Hallsten, Fastighetschef är nöjd:

- Vi blev klara nästan två månader innan tidplanen och dessutom till en lägre kostnad än budgeterat! En fantastisk insats och något för alla inblandade att vara riktigt stolta över, säger Per.

Ny chef, nya rutiner

I maj började den nya enhetschefen, Jenny Signer, på Gustavsgården. Hon kom rakt in i hetluften och har med rutinerad hand fortsatt det påbörjade förbättringsarbetet. Personalstyrkan för såväl sjuksköterskor som fysioterapeuter och arbetsterapeuter är numera fulltalig och korttidsfrånvaron har halverats sedan januari. Dessutom har en Silviasyster, med specialistutbildning i demens, anställts. Nya kundanpassade scheman har även implementerats och håller nu på att utvärderas.

- Vi kan med glädje notera att avvikelserapporteringen har minskat och att korttidssjukfrånvaron har halverats sedan i januari, berättar enhetschef Jenny Signer.

Rutiner kring bland annat delegationer, sjukanmälan, avvikelsehantering, måltidssituationen och kontaktmannaskap har setts över och uppdaterats för en ökad struktur och bättre kontinuitet i verksamheten. Ett kvalitetsråd startas även upp under hösten.

Kompetensutveckling och uppfräschade miljöer

Ett långsiktigt arbete med näringsintag pågår på avdelningarna och ett kostråd startas upp under september. Det nya ledarskapet har också ökat fokus på kompetensutveckling och medinflytande. Under hösten kommer personalen att få gå utbildningar ibland annat inkontinenshjälpmedel och kost för äldre. En brandskyddsutbildning för omvårdnadspersonal som är brandskyddskontrollanter är bokad redan nu i oktober. Ett projekt pågår även där man ser över såväl personalrum som gemensamhetsutrymmen för att fräscha upp miljöerna.

- Vi vill och ska vara en kommun som erbjuder trygg och säker vård med hög kvalitet. Våra medarbetare ska trivas och få rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Gabriella Rodling, avdelningschef för vård- och omsorg.

Meningsfull vardag och ökad delaktighet

Boenderåden fortsätter för ökat inflytande och delaktighet för de boende.

De boende kommer under hösten även få njuta av flera aktiviteter. Till exempel är återkommande aktiviteter som sittgymnastik, styrka och balans, dans, målargrupp och musikgrupp i uppstartsfasen i de olika husen på Gustavsgården. Eller vad sägs om höstmarknad med äppelprovning och servering av olika bakverk på äpplen?

Men bäst av allt blir nog den inflyttningsfest som är planerad i oktober. Den markerar slutet på den omfattande ombyggnationen och en nystart på Gustavsgården, för såväl boende, närstående som personal.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument