Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

01 december 2017

Idrottsanläggningar i kommunal drift

Sjösalavallen

Från och med 1 januari 2018 tar Värmdö kommun över driften av merparten av idrottsanläggningarna i kommunen.

Ösby sporthall övergick i kommunal drift redan 1 juli 2017. Ingarö IP och Ekvallen, inklusive Gustavsbergs sporthall, kommer att lämnas över innan sommaren. Den första januari 2018 övergår driften för Djurö sporthall, Sjösalavallen, Värmdövallen, Grantomtahallen, Hemmesta sporthall, Värmdö sporthall, Ingarö sporthall, Farstaborg IP och Ösby IP till Värmdö kommun.

Varför tar vi över driften?

Kommunen vill långsiktigt kunna utveckla kvaliteten, säkra underhållet och förbättra servicen för alla värmdöbor och föreningar som använder anläggningarna. Den driftsamverkan med föreningar som har funnits de senaste 10 åren har fungerat bra, men i takt med att kommunen växer så ser vi fördelar med en samlad organisation som kan blir mer effektiv över hela Värmdö – det gäller både personalorganisationen och samnyttjande av maskiner och utrustning.

Vi ser också ett ökat behov av underhåll och behov av ny anläggningar. Att effektivisera driften är en del i att skapa förutsättningar för detta.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar