Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Informationsmöte om utsläpp i Farstaviken

Den 12 april bjuder vi in till ett möte om föroreningarna i Farstaviken.

Dessa föroreningar har sitt ursprung i den tidigare industrin i hamnen och lakvatten från den gamla porslinsdeponin som anlades på 1940-talet. Enligt det beslut som finns ska lakvattnet ha en färdig rening senast år 2019.

Ställ dina frågor till oss

Föroreningarna har fått stor uppmärksamhet i sociala medier och lokal media, och vi förstår att det här väcker frågor och tankar. Därför vill vi gärna ge en möjlighet att ställa dem direkt till oss.


Tid: 12 april kl 18-20

Plats: Värmdösalen, kommunhuset i Skogsbo


På plats för att lyssna och svara på frågor är medarbetare inom miljö-, hälsoskydd- och livsmedelsenheten samt förtroendevalda från bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Läs gärna mer här

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument