Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Kajen avstängd tillsvidare

Kajen i Gustavsberg hamn är avstängd tillsvidare på grund av rasrisk. Samtidigt är Odelbergs väg enkelriktad från Tyra Lundgrens väg. Påbjuden körriktning är från Gustavsbergs allé.

I början av juni så gjordes en första tillståndsbedömning av kajen. Den besiktningen påvisade ett antal större brister i konstruktionen som medförde att vi gjorde en mindre avstängning av kajen.

En kompletterande utredning har gjorts under hösten och resultatet av denna utredning bekräftade tidigare bedömning, men även att körfältet närmast kajen är påverkad på grund av ras i underbyggnaden.


Konsekvenserna som det medfört är en begränsad framkomlighet för både fordon och gångtrafik längs med Odelbergs väg. Just nu pågår diskussioner om hur och när en åtgärd kan tänkas utföras samt i vilken omfattning.

Vår målsättning är primärt att säkra vägen och dess framkomlighet. Jag ber att få återkomma med tidplan för åtgärd av kajen. Vi ser idag inga risker med befintliga dagvattenledningar.


Uppdatering kommer så snart vi har mer information kring planerna. Vår målsättning är primärt att säkra vägen och dess framkomlighet.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument