Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

26 april 2019

Klargörande gällande uppsagt avtal med kvinnojouren

Värmdö kommun har sagt upp ett avtal med Föreningen mot våld i nära relationer Nacka och Värmdö/Kvinnojouren. De tjänster som avtalet omfattade, samtalsstöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor, finns inom ramen för socialnämndens ordinarie verksamhet. Avtalet gäller fram till september 2019.

Avtalet med kvinnojouren omfattade samtalsstöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor och kostade kommunen 550 000 kronor per år, oavsett hur många personer som sökte stöd. Eftersom kommunens ordinarie verksamhet kan erbjuda motsvarande stöd och rådgivning inom ramen för den ordinarie verksamheten, så kommer inte externa partners och konsulter att användas framöver.

- Uppsägningen av avtalet om samtalsstöd och rådgivning för våldsutsatta utan biståndsbedömning innebär inte att vi drar ned på hjälp och stöd för våldsutsatta kvinnor. Det är inte stödet till målgruppen som förändras, det är avtalsformen. Målgruppen är fortsatt prioriterad. Att vår verksamhet finansieras av kommunalskatten gör att det är extra viktigt att vi ser till att de resurser som samhället ställer till förfogande används på ett ansvarsfullt sätt, säger Marie Bladholm (M), ordförande i socialnämnden.

Kvinnor som inte vill vända sig till socialtjänsten för samtalsstöd kan, precis som tidigare, vända sig kostnadsfritt till bland annat Unizon, Alla kvinnors hus och Kvinnofridslinjen. När det handlar om skyddat boende så hanteras det som tidigare via socialtjänsten då det är en biståndsbedömd insats.

Föreningens har haft samarbete med både Värmdö och Nacka kommuner. Värmdö kommuns del av samarbetet genom ett avtal har inte följt lagen om offentlig upphandling, då den berörda föreningen har en affärsmässig del och är en konkurrensutsatt verksamhet. Samarbetet med Nacka kommun har grundats på föreningsbidrag, vilket alla föreningar i Värmdö kommun också kan söka.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument