Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Kom och påverka

Inflytandecaféet är ett forum där cirka 20 stycken ungdomar/unga vuxna med funktionsvariation får möjligheten att tycka till om samhället.

Genom olika workshops och pyssel tillsammans med politiker och personer som arbetar i kommunen bjuds du till att dela med dig av vad Du tycker är viktigt. Inflytandecaféerna har inget fast schema, utan handlar mer om att gå runt och prova på praktiska aktiviteter på olika workshopstationer.

Att uttrycka sina tankar och åsikter genom form och pyssel är lika mycket demokrati som att kontakta en politiker eller delta i det årliga Ungdomstinget. Fika kommer att serveras under hela tiden som inflytandecafét är igång. Platsen är Värmdösalen i Skogsbo/ kommunhuset.

Program för dagen

08.30 – 08.45 Registrering

08.45 – 09.00 Välkomna

09.00 – 11.00 Workshops

11.00  Dagen avslutas

Prova på workshops med

Biblioteket

Kulturskolan

Fritidsgården Tomtebo

VKung - Värmdös ungdomsråd

Anmälan

Skicka namn på alla deltagare senast den 22 februari till annika.stenekas@varmdo.se

Frågor

Annika Stenekas, Ungdomssamordnare, 073 988 6728

 

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument