Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

06 juli 2018

Mer resurser till bibliotek och kulturskola!

Både Värmdö bibliotek och Värmdö kulturskola får ta del av de eknomiska resurser som Kulturrådet fördelar de närmaste åren. Pengarna satsas på utökad tillgänglighet för fler!

Av de 225 miljoner kronor per år som Kulturrådet fått i uppdrag att fördela hos landets biblioteksverksamheter under 2018-2020, kommer Värmdö bibliotek få ta del av två miljoner. För pengarna kommer en ny Läs- och skaparbuss köpas in.

Tanken är att bussen framöver ska underlätta Värmdö biblioteks samarbetet med, och tillgänglighet för, det lokala föreningslivet, fritidsgårdar, förskolor och andra aktörer i kommunen. Läs- och skaparbussen är tänkt att ta sin första tur under nästa sommar, då i samarbete med Värmdö kulturskola.

Värmdö kulturskola fanns i sin tur med bland de 217 kulturskolor runt om i landet, som får möjlighet att ta del av de 99 miljoner kronor som Kulturrådets nya resurscentrum för kulturskolor, Kulturskolecentrum, delade ut nyligen.

Pengarna, 750000 kronor, ska framöver gå till fyra specifika projekt, samtliga inriktade på att möjliggöra för verksamheten att nå nya målgrupper.

 

Läs mer om Värmdö biblioteks tilldelade resurser via:
>> Pressmeddelande Värmdö biblioteklänk till annan webbplats

Läs mer om Värmdö kulturskolas tilldelade resurser via:
>> Pressmeddelande Värmdö kulturskolalänk till annan webbplats

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar