Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Mest rökande tjejer i Värmdö

Värmdö kommun har flest andel rökande tjejer i årskurs 9 jämfört med andra kommuner i Stockholms län – hela 23% mot snittet på 12%.

Det visar statistiken från den senast publicerade drogvaneundersökningen Stockholmsenkäten (2016). Hela 23 % av tjejerna i 9an uppger att de röker dagligen eller ibland, till skillnad mot länssnittet på 12 %.

Att röka är en riskfaktor för att senare prova andra droger och 9 av 10 av vuxna dagligrökare uppger att de började röka före 18 års ålder.

Information till Värmdös handlare

Det är förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år, men statistik från Stockholmsenkäten visar att var tredje person som röker dagligen eller ibland köper sina cigaretter själv från kiosk eller butik.

I dagarna kommer Värmdös samtliga tobaksförsäljare att få ett brev från kommunen där handlarna uppmärksammas på tobakslagens enkla regler.

  • Det är förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år.
  • På varje försäljningsställe måste det finnas information om att det är förbjudet att sälja tobak till köpare under 18 år.
  • Försäljaren måste förvissa sig om att köparen är över 18 år.
  • Den handlare som tillhandahåller tobaksvaror måste ge all sin personal den information och kunskap som behövs för att kunna följa tobakslagen.

En ny version av Stockholmsenkäten har nyligen genomförts och nya siffror presenteras under sommaren.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument