Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

18 december 2017

Mottagande av nyanlända

Under 2018 kommer Värmdö kommun att ta emot 160 nyanlända. Kommunens ansvar är bland annat att underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet samt att ordna en bostad.

Under 2016 tog Värmdö kommun emot 154 nyanlända och under 2017 är siffran 171. Vi arbetar utifrån att ett bra mottagande och inkludering av nyanlända i samhället motverkar utanförskap och skapar trygghet både för den nyanlände och alla andra Värmdöbor. Tillsammans kan vi i Värmdö kommun skapa en bra start för våra nya medborgare, vilket gynnar alla.

Om bosättningslagen

Från och med den 1 mars 2016 är kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning enligt en lag som heter bosättningslagen. Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd samt deras anhöriga. Syftet med lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Bostäder för nyanlända

Det finns ett politiskt beslut taget gällande ett förlängt bygglov för att modulerna på Trallbanevägen, vid Gustavsgården, ska kunna stå kvar. Dessa användes under renoveringen av C-huset och kommer nu att anpassas för främst nyanlända familjer.

Vi ser också över andra alternativ för boenden, bland annat för ensamkommande barn och unga.

En fördelning för hela Sverige

Stockholms län ska under 2018 ta emot 4931 nyanlända personer. Utifrån det har Stockholms kommuner fått en fördelning av länsstyrelsen och Värmdö kommun ska ta emot 160 nyanlända. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror bland annat på kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information