Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

25 maj 2018

Nu bygger vi klart i Mölnvik

25 maj är det slutbesiktning av arbetet med öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten i Mölnvik.

Vad har genomförts?

De tidigare busshållplatserna i gatan har bytts ut till bussfickor som ger bättre framkomlighet för övrig trafik. Övergångsställen har försetts med refuger så att oskyddade trafikanter ska kunna passera på ett säkert sätt och lättare kunna gå mellan norra och södra sidan samt att belysningen har förbättrats. In- och utfarterna på Fenixväg och Afrodites väg har gjorts tydligare med körfältsindelningar. Projektet har delfinansierats genom statlig medfinansiering.

Många synpunkter har kommit in under byggskedet. Vi har gjort fysiska justeringar för att förbättra framkomligheten under projektets färdigställande och under vissa helger har flaggvakter funnits på plats. Men det är svårt att undvika köer helt och hållet. Även framöver kommer det vid storhelger finnas risk för köer.

Nästa steg för ökad framkomlighet är Trafikverkets projekt Grisslingerakan, där samråd ska hållas i juni. Där finns bland annat förslag på att bygga om Mölnviksrondellen så att det blir enklare att komma ut på Grisslingerakan.

Tack för ert tålamod under byggtiden! Nu hoppas vi på en fin trafiksommar!

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument