Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Nya riktlinjer för skolplacering i kommunal grundskola

Utbildningsnämnden har beslutat om nya riktlinjer för skolplacering i kommunal förskoleklass och grundskola i Värmdö kommun. Riktlinjerna avser ny ansökan, byte av skola under läsåret samt skolval.

Huvudregeln är att en elev som är folkbokförd i Värmdö kommun ska placeras vid den kommunala skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, se. skollagen 10 kap. 30§ 1 st.


Vad händer om skolan har fler sökande än platser?

Om en skola inte kan ta emot alla elever som ansökt om plats tillämpas principen om relativ närhet. Det innebär en uträkning av avstånd mellan hemmet till alternativ skola och sökt skola. Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola.


Vad händer om eleven inte får plats på sökt skola?

Om eleven inte får plats i sökt skola placeras eleven i den närmaste kommunala skola som har en ledig plats. Det behöver inte vara den skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress.

 

För att läsa kommunens fullständiga riktlinjer, klicka här. , 338.2 kB.

 

Information om skolvalet inför läsåret 20/21 kommer att publiceras på hemsidan.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument