Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

24 juli 2018

Ny information om sophämtningen

Uppdaterat 25 juli: Problemen med sophämtningen har pågått under några veckor och vi beklagar de olägenheter som det här medfört. Vi har idag träffat leverantören och fått ny information om nuläget.

Anledningen till förseningarna har varit personalbrist hos vår entreprenör. Nu har de lyckats bemanna samtliga bilar som kör på Värmdö samt fått in extra resurser i form av extrabilar och personal från andra kommuner.

Vad innebär det här?

Merparten av bilarna kommer att köra dubbla pass. Det innebär att hämtningar kan komma att utföras på obekväma tider, framför allt sena kvällar. Bilarna kommer ha annorlunda färg än vanligt och kan också vara märkta med annat namn/kommun än vad ni är vana vid.

Eftersom målet är att prioritera alla felanmälningar som vi fått in så kan vi i dagsläget inte säga när entreprenören åker i ett visst område. Det innebär att vi inte kan varsla om när hämtning är på gång. Låt därför kärlen stå framme tills de blivit tömda. Vi förstår att det här bidrar till obehaglig lukt och andra olägenheter, men syftet är att alla kärl som står framme ska bli tömda.

Extra säckar töms vid hämtning

Vi har rått er som hört av er att påbörja en ny säck och ställa bredvid. Precis som flera har påpekat så kan säcken locka till sig fåglar och andra djur. Därför ber vi att få återkomma med mer exakta tider för när ordinarie hämtning är igång igen – då kommer säcken att tas med.

Även om felanmälningarna prioriteras så kommer alla kärl och säckar som ställts fram att bli tömda. Om du därigenom skulle få dubbel hämtning så kommer du inte debiteras för det.

Fortsätt felanmäla, tack!

Även om hämtningarna fungerar på många ställen så är förseningarna utspridda över Värmdö och det är inget specifikt område som är berört. Genom att ni felanmäler kan vi få en bättre helhetsbild och tydligare dialog med leverantören. Det gör ni då till 08-570 474 00 eller via e-post till varmdo.vatten-sopor@varmdo.se. Lämna adress eller fastighetsbeteckning.

Tack för ert tålamod!

Vi förstår att det här påverkar ert förtroende för oss och vi tar till oss er kritik. Inom de närmsta dagarna förväntas vi få mer information om när alla felanmälningar är åtgärdade och vi är ikapp med ordinarie körningar. Vi arbetar för att lösa det här och vill än en gång tacka för ert tålamod!

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar