Ny konst med fabrikskoppling

Publicerad

Mall för nyhetsbild

I Gustavsberg i parkstråket Fajansparken hittar du nu de två konstverken Vagnen och Trädet med historiska kopplingar. Vagnen, som är framtagen av konstnären Ylva Wilhelmina Franzén, står på Astertorget och Trädet av konstnären Rikard Fåhraeus hittar du i Blå blom-parken.

Blå Blom Parken pryds av Trädet

Rikard Fåhraeus har valt att använda sig av material från Gustavsbergs porslinsfabrik. Den 7,5 meter höga skulpturen Trädet består av rostfria stålrör, rörkopplingar och ventiler som ursprungligen har använts till att pumpa runt flytande lera. Leran användes för att gjuta Gustavsbergs porslin.

Lekplatsens rörleksaker i form av talrör och lekdusch har samma utformning som trädet. I toppen av Trädet sitter åtta stycken blåa belysta och gnistrande blommor. På några ställen i dammen finns liggande rör som delvis kommer upp ur marken för att skapa intryck av att rotsystemet fortsätter under mark.

Astertorget smyckas av skulpturen Vagnen

Ylva Wilhelmina Franzén är en lokal konstnär och står bakom skulpturen Vagnen. Skulpturen består av reliefer av aluminium av former med anknytning till fabrikshistorien, modellerade former, tegel och föremål från Gustavsbergsfabriken. Vagnen är placerad på en yta av marktegel. Markteglet har mönster av ett spår och vagnen står på spåret, på samma sätt som vagnarna som kördes in i ugnsrummen i den gamla fabriken.

Läs mer om Fajansparken och Gustavsbergsprojektet.

Gustavsbergsprojektet.se Länk till annan webbplats.

Konstverk

Konstverket Vagnen