Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Ny kostpolicy

En ny kostpolicy har antagits. Syftet med den nya policyn är att uppfylla nya näringsrekommendationer från Livsmedelsverket samt minska variationen av kosthanteringen inom Värmdö kommun.

Den nya kostpolicyn har en högre ambition gällande exempelvis vegetariska måltider och andelen ekologiska livsmedel, och en uppföljning av kostnaderna i måltidsverksamheterna kommer därför att redovisas i samband med miljöbokslutet för 2018.

Policyn beskriver kommunens generella inriktning, ansvarsfördelning samt hantering av inköp och upphandling, tillsyn, måltidernas sammansättning, näringsrekommendation och måltidsplanering, särskilda behov, personalens kompetens och roll vid måltiden, inflytande och delaktighet samt livsmedelssäkerhet.

Ny kostpolicy 2018 , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarDokument