Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Ny prioritering av kommunens förändringsområden

Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 22 mars 2018 om nya prioriteringar och en ny turordning för kommunens förändringsområden. Beslutet innebär att några centralt belägna områden med hög permanentningsgrad och stora problem med vatten och avlopp kommer att tidigareläggas för planläggning och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Beslutet innebär också att fler områden som idag är planlagda med en begränsad byggrätt (s.k. 60/40-områden) kommer att tidigareläggas för planläggning med större byggrätt och kommunalt VA. Tidigare beslutade förändringsområden (PFO-områden) på längre avstånd från Gustavsberg kan då behöva vänta längre på planläggning och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Till de områden som nu prioriteras högt hör Fågelvik, Hedvigsberg och Fagerholm på Ingarö och Aspvik norr om Gustavsberg. Där ska planerna påbörjas 2019 eller 2020.

Samtidigt prioriteras andra utpekade PFO-områden, som Saltarö, Skärmarö och Skälsmara ner. Där kan anslutningen till kommunalt VA ske omkring eller efter år 2025.

För att visualisera de nya förändringsområdena har kommunen nu tagit fram kartor vilka visar vilka visar på när i tiden de nya områdena planeras påbörjas.

Läs mer > >

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument