Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

03 maj 2017

Nytt förslag angående framtidens Ekedalsskola

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om utredning av vilka möjligheter som finns för att framtidens Farstavikensskola/Ekedal.

Det har också genomförts en medborgardialog där tre alternativ presenterades. De tre alternativen angav emellertid inte hur trafiklösningen kring skolan skulle lösas. Det fanns också ett kvarstående behov av att se över helhetslösningen, såväl för skolan, de närboende som för Gustavsbergsområdet i sin helhet. En trafikutredning och analys av befolkningsutveckling i Gustavsbergsområdet har därmed genomförts under våren.

Ovanstående medförde, för att få en strategiskt långsiktig bild av det framtida behovet av skolplatser i området, att ytterligare ett alternativ arbetades fram, alternativ 4. Alternativet innebär att Farstavikens skola/Ekedal flyttar till skoltomten i Charlottendal där en nybyggnation av F-6 skola med minst 600 platser uppförs.

Beslut om val av alternativ ska tas på kommunstyrelsen i maj. Handlingarna till ärendet finns tillgängliga här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar