Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

26 september 2017

Plus och minus i Värmdös företagsklimat

Bild på kvinnlig företagare

Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv presenterar idag sin årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Värmdö kommun tappar på flera områden men klättrar inom andra.

Syftet med rankningen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. När det gäller nystartande företag ligger Värmdö kommun som tidigare år mycket bra till, på plats nio bland landets 290 kommuner. Det märks också att Värmdö är en kommun med många egenföretagare – inom området ”Företagande” klättrar kommunen till plats 18. Värmdö kommun ligger också över snittet när det gäller kvinnlig företagsamhet – 13,6 % av företagen i Värmdö drivs av kvinnor vilket kan jämföras med 7,6 % i övriga landet.

Strategiskt förbättringsarbete

I den totala rankingen så ser siffrorna sämre ut. Där hamnar Värmdö på plats 201, vilket är en försämring mot 2016 då placeringen var 182. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

En flerårig satsning med dialogskapande möten har bland annat mynnat ut i en näringslivsstrategi som alla kommunens verksamheter ska arbeta efter. Hösten 2016 intensifierades arbetet ytterligare med att förbättra företagsklimatet.

- Jag hade hoppats att vårt arbete med näringslivsfrågorna skulle gjort avtryck i den här mätningen men det är nog för tidigt. Vi tar alltid med oss resultatet från undersökningen i vårt arbete, och att rankingen för bemötande och attityd är lågt ser jag allvarligt på, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Både området ”Kommunpolitikernas attityder till företagande” och ”Tjänstemäns attityder till företagande” har sjunkit sen förra årets mätning – plats 283 respektive 286. Även uppfattningen om kommunens service till företag sjunker.

- Vi jobbar aktivt med att förbättra vårt bemötande mot våra medborgare och företagare, både med interna utbildningar och att återkommande lyfta frågan om vikten av en god attityd och ett bra bemötande, säger Camilla Broo, kommundirektör i Värmdö kommun.

Bedömningar och statistik

Målgruppen för undersökningen är Svenskt Näringslivs egna medlemmar och undersökningen riktar sig primärt till företag med mer än en anställd.

- Men merparten av Värmdös företagare är just enmansföretag och deras bedömningar finns inte med i rankingunderlaget - vår dialog med dem är precis lika viktig för vårt fortsatta arbete. Vi kommer därför bjuda in Svenskt Näringsliv för att möta våra företagare här i Värmdö, oavsett storlek på företaget, säger Ina Ununger (C), ordförande i Näringslivsnämnden i Värmdö kommun.

Trenden för Värmdö, precis som merparten av kommunerna i Stockholmsregionen, är sjunkande siffror gällande infrastruktur och tillgång på kompetens för rekrytering. Noterbart är också att ca 30 % av de som svarat på enkäten inte varit i kontakt med landets kommuner.

Fakta om Värmdös näringsliv

I Värmdö kommun finns idag drygt 4000 registrerade företag. De vanligaste branscherna är bygg, handel, privata tjänster samt turism- och besöksnäring. Utöver arbetet med att implementera en näringslivsstrategi jobbar kommunen tillsammans med näringslivet för att främja företagsklimatet, bland annat genom drop-in för företagare, näringslivsfrågor och utbildningsfrågor samt tjänster som Boka kommunledningen och dialogskapande möten så som Frukostklubben.

Vill du vara med?

Den 25 oktober är du som Värmdöföretagare inbjuden till att träffa representanter från Svenskt Näringsliv. Är du intresserad av att delta? Anmäl ditt intresse i formuläret nedan.0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar