Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

11 april 2019

Positiv utveckling av näringslivet i Värmdö

Den uppåtgående trenden fortsätter gällande företagsklimat i Värmdö. Det visar de senaste siffrorna från Sveriges kommuners landstings undersökning Öppen Jämförelse.

Undersökningen Öppen Jämförelse Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från en nationell och en kommunal mätning där kommunerna rankas utifrån svar från näringslivet. De områden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Det sammanfattande resultatet visar att Värmdö kommuns arbete för ett bättre företagsklimat går framåt. I synnerhet området serveringstillstånd ligger jämförelsevis väldigt högt med landet i övrigt. Inom området har det sedan länge funnits en medveten och kontinuerlig satsning på att öka dialogen mellan kommunen och näringslivet.

Det är oerhört glädjande att få denna signal om att vårt arbete går i rätt riktning. Vi ska samtidigt vara ödmjuka då det handlar om ett ständigt och långsiktigt arbete som ska ge resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankö.

Enkätundersökningen visar också vilka områden som företagarna anser behöver prioriteras. Högst upp på den listan kommer behovet av snabbare återkoppling och tydligare processer. Arbetet med att tydliggöra processer och återkoppla har redan inletts under 2018, bland annat genom företagsbesök och DialogLAB.

- Jag känner mig stolt över de resultat vi skapat tillsammans. Vi har fått positiv feedback från företagare som vi haft förmånen att träffa och samarbeta. Resultaten från Öppen Jämförelse Företagsklimat ger ytterligare ett kvitto på att vi på rätt väg, säger näringslivschef Sofia Brorsson.

Under 2018 har dialogen och samarbetet mellan företagare och tjänstemän resulterat i många värdefulla möten. Under året har kommunen tillsammans med företagen tagit fram lösningar med fokus på bemötande och service.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument