Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

16 november 2017

Presentation från mötet den 25/10 om ett bättre företagsklimat

Här kommer en presentation från mötet "Välkommen att bidra till ett bättre företagsklimat i Värmdö kommun" den 25 oktober

Ett stort tack till er som deltog på mötet. Vi fick lyssna till Olle Nylund, som presenterade resultaten för Värmdö i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking.

På mötet presenterade vi även Värmdö kommuns nya Näringslivsstrategi 2017–2020 samt Näringslivsenhetens handlingsplan 2017–2018. För er som inte hade möjlighet att delta så har vi bifogat presentationen, länk till Näringslivsstrateginlänk till annan webbplats samt länk till Näringslivsenhetens handlingsplan.  

Syftet med mötet var att lyssna in förslag till att förbättra företagsklimatet i Värmdö.

Nedan har vi listat de synpunkter som lyftes på mötet:

 • Saknar användarvänligt företagsregister
 • Kommunens hemsida/näringslivssidor - svårt att hitta information
 • Behövs samsyn, bra dialog och samverkan, mellan tjänstemän och politiker, samt mellan tjänstemän och tjänstemän
 • Bli bättre på återkoppling till företagare
 • Främja befintliga företag och nyetableringar
 • Kommunen ska bli bättre på att attrahera företag genom att göra det förmånligt att etablera sig i kommunen
 • Önskemål om lägre kommunala avgifter
 • Markfrågan
 • Förbättrade kommunikationer
 • Lokal polisstation - saknad, skapar otrygghet
 • Ta hänsyn till lokala företag vid upphandling
 • Osäkerhet kring detaljplaner
 • Förlust av helikopterplattan
 • Kommunen bör bli bättre på att se över inkomna förslag som möjliggör och utvecklar kommunens attraktivitet
 • Saknar lokaler för butiker
 • Politiken behöver visa mer intresse och engagemang att skapa dialog med företagen /näringslivet
 • Svårt att veta vem inom kommunen man ska kontakta inom vilken fråga – saknar lotsfunktion
 • Problem i bristande kommunikation - det är kommunens ansvar att hålla en bra dialog med företagen
 • Skapa dialogmöten med referensgrupper (skapa mindre grupper för att få in företagens idéer)
 • Bli bättre på att se företagare och medborgare utifrån ett kundperspektiv
 • Näringsliv handlar också om infrastruktur, kollektivtrafik, service, bostäder, skolor, etc – skapar arbetstillfällen

Tveka inte att höra av dig om du vill förtydliga eller addera någon synpunkt, naringsliv@varmdo.se.

Vi återkommer till er innan jul med en handlingsplan kring era synpunkter.

 

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar