Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

22 januari 2019

Preventionsturnén 2019

Brotts- och drogförebyggande insatser i samarbete med Polarna Värmdö, Polisen, Socialtjänsten, MiniMaria Värmdö och Stödcentrum Unga Brottsutsatta

Vad är preventionsturnén?

Representanter från kommunens preventionsteam kommer att komma ut till elever i årskurs 8 för en upplysande föreläsning om vilka insatser som finns i kommunen riktat mot ungdomar. Detta görs i ett främjande och brottsförebyggande syfte. Prevention handlar om att förebygga att något oönskat händer i framtiden. Detta kan man göra utifrån många olika insatser och åtgärder. Inom preventionsarbete vad gäller att förebygga narkotika, alkohol och tobak så pratar man om risk- och skyddsfaktorer. Dessa faktorer ser likadana ut även om man tittar på kriminalitet och våld, bristande skolanpassning och psykisk ohälsa.

Enstaka risk- och skyddsfaktorer har i regel liten påverkan på den enskilda individen, men fler faktorer tillsammans ger större effekt på individens beteende. Det gäller således att stärka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna. Effekten blir också större om man utformar insatser som verkar på olika nivåer samtidigt. Tema för årets turné är:

Hur bör vi som vuxna agera?

När?

Föreläsning för vårdnadshavare kommer ske i Värmdösalen i Värmdö kommunhus på Skogsbovägen 9-11 på våningsplan 2.

Ni är hjärtligt välkomna den 4 februari kl. 18-20.


Vid frågor kontakta Mia Tarma, Kriminolog/ beteendevetare, Stödcentrum Unga Brottsutsatta

Tel: 070 –168 03 34
Mail: Mia.tarma@varmdo.se


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument