Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

09 maj 2017

Pris för dans och sanning eller lögn

Värmdö kommun delar årligen ut ett arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet, två kulturstipendier samt ett barn- och ungdomsledarstipendium. Årets pristagare är Måns Wrange, Tuva Nordelius, Amelia Stiby, Sofia Karolina Norberg och Djurö-Vindö IF Bollskolan.

Kultur- och fritidsnämnden står bakom stipendierna och de överlämnas i samband med festivalen Vi på Värmdö den 5-6 juni i Gustavsbergs hamn.

- Årets stipendiater visar återigen vilken bredd och kreativitet det finns inom kultur och fritid på Värmdö. Att vi på det här sättet kan uppmärksamma några av de många fantastiska saker som görs på Värmdö är oerhört glädjande, säger Fredrik Sneibjerg (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet

Måns Wrange tilldelas kultur- och fritidsnämndens arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet på 100 000 kr.

Motivering: Konstnären Måns Wrange har världen som arbetsfält. Sedan ett antal år bedriver han en undersökning av ryktesspridning och falsk information och vilket instrument detta är för att manipulera och sprida misstro och hat mellan människor. Med utgångspunkt i relationen mellan människor på var sin sida av muren mellan San Diego i USA och Tijuana i Mexiko, vidgar han perspektivet till global nivå. I fokus växer ödesfrågan om demokratins möjlighet att överleva, då den enskilda människan inte längre kan avgöra vad som är sant eller falskt. Måns Wrange är nu i slutfasen av sitt arbete, som kommer att gestaltas i en film.

Kulturstipendiater

Tuva Nordelius tilldelas kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium på 20 000 kr.

Motivering: Tuva Nordelius tilldelas stipendiet för sitt dansprojekt Meatings. Projektet vill sprida dansen utanför den ordinarie scenen och möta publiken på gator, torg och skolor i Värmdö.

Amelia Stiby och Sofia Karolina Norberg tilldelas kultur- och fritidsnämndens ungdomskulturstipendium på 20 000 kr. Stipendiaterna tilldelas 10 000 kr vardera.

Motiveringar: Amelia Stiby tilldelas stipendiet för att arrangera en dansföreställning med unga tjejer i Värmdö där intäkterna går till välgörande ändamål. Sofia Karolina Norberg tilldelas stipendiet för att kunna vidareutbilda sig inom måleri, teckning och akvarell.

Barn- och ungdomsledarstipendium

Djurö-Vindö IF Bollskolan tilldelas kultur- och fritidsnämndens barn- och ungdomsledarstipendium på 20 000 kr.

Motivering: Djurö-Vindö Ifs Bollskola är en verksamhet som är mycket anpassad till barn med särskilda behov. De har ett stort antal ledare för att kunna möta barns individuella behov varav fyra är ungdomsledare.

Festivalen Vi på Värmdö 5-6 juni

Priserna delas ut på nationaldagsfirandet den 6 juni i samband med festivalen Vi på Värmdö. Festivalen äger rum den 5-6 juni i Gustavsbergs hamn. Kvällen den 5 juni är för de unga, och den 6 juni firas Sveriges nationaldag med en familjefest. Målet är att bjuda till en gränsöverskridande lokalproducerad musik- och kulturfest och göra Gustavsbergs hamn till en mötesplats utöver det vanliga med flera kända ansikten som Tina Ahlin, Partiet, Atheena och Mikael Rickfors.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar