Provisorisk brygga snart på plats

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kajen i Gustavsbergs hamn och Odelbergs väg välkomnar snart sommaren tillsammans.

Under sommaren och hösten 2019 besiktigades kajen i Gustavsbergs hamn där det påvisades en del brister i konstruktionen. På grund av rasrisk har kajen varit avstängd och ena körfältet på Odelbergs väg som är närmast kajen, har varit enkelriktad på grund av den undermåliga underbyggnaden.

Sedan dess har anordningen delvis reparerats. Under mars restaurerades vägen intill kajen och trafiken har sedan 10 mars pågått som vanligt i båda riktningarna. Under våren kommer en provisorisk brygga att anläggas där båtar kan angöra. Denna brygga kommer att vara på plats innan den första turen för säsongen, vilket är beräknad till den 6 juni i år. Själva kajen kommer fortsättningsvis att vara stängd till dess att den byggs om, och under denna tid kommer den provisoriska bryggan att tjänstgöra.

Det finns ännu ingen fastställd tidplan för när ombyggnationen av kajen sker. En utredning är nu påbörjad för att se över hela kajområdet där den permanenta kajanläggningen kommer att byggas om helt.