Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Rättelse gällande artikel om Gustavsgården

Den artikel som publicerades i Nacka Värmdö Posten om Gustavsgården den 23 september innehöll flera direkta faktafel som vi av sekretesskäl inte kan bemöta i sak.

Efter att NVP nu justerat i artikeln så framgår det tydligt att informationen inte kommer från oss. De citat som finns med är också korrekta, något som vi uppgav tidigare inte stämde.

I flera fall omnämndes också samma händelse med olika beskrivningar vilket gjorde att det framstod som att det var fler fall som inträffat på boendet än vad det faktiskt var. Vi framförde till NVP att vi tyckte det var mycket beklagligt eftersom det bidrar till att förstärka en enbart negativ bild av verksamheten. Detta är nu justerat av NVP.

 

Vår tidigare artikel i sin helhet:

https://www.varmdo.se/arkiv/aktuellanyheter/felaktigheterilokalmediaomgustavsgarden.5.5fff80a316d45017f5e9f62c.html Länk till annan webbplats.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument