Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

11 januari 2019

Renovering av avloppsledningar i Gustavsberg

Under vecka 3 och 4 kommer vi att renovera avloppsledningar i det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet på Skärgårdsvägen, Blekängsvägen och Skeviksvägen.

Renoveringen sker för att kunna säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten.

Renoveringen innebär inte någon avstängning av systemet utan berörda fastigheter kommer att kunna använda avloppet under tiden. Men det kommer att vara lastbilar och personal som jobbar längs med de aktuella gatorna, så kör försiktigt förbi för allas säkerhet.

Arbetet görs med en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att arbetet är klart. Vänta med vädringen om fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Om du har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till arbetsplatsen rekommenderas att ventilationen stängs av under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt.

Vi hoppas på förståelse för situationen och överseende med de problem arbetet kan medföra.

Vid frågor kontakta Värmdö kommun leverantör AARSLEFF Rörteknik, Björn Sjögren, 0709-413 435

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar