Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Renspolning av vattenledningsnätet i Skeppsdalsström

Under mars månad kommer vi att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Skeppsdalsström. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningsnätet via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet som då uppstår avskiljer avlagringarna som tex. Järn och mangan i röret.

Hur påverkas du?

Serviceledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet påbörjas under v.9 och pågår till v.11. Renspolningen delas upp i etapper och det kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Avsändaren av brevet är Svapipe AB som utför arbetet på uppdrag av Värmdö kommun.

Observera! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Har du frågor?

Kontakta Värmdö kommun på 08-570 470 02

Svapipe AB
Håkan Jakobsson, 0733-69 36 02
Daniel Nikolov, 0733-69 36 06

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar