Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

04 september 2017

Risk för missfärgat vatten

Vatten rinner ur en kökskran

Stockholm Vatten och Avfall kommer den 7 september mellan klockan 10.00 -12.00 att utföra funktionstester på Norsborgs vattenverk.

Vattenverket levererar vatten till stora delar av Värmdö Konsekvensen för Värmdö kan bli att vi får brunt vatten under och några timmar efter testet. Brunt vatten på grund av ändrad strömriktning i ledningsnätet är ofarligt.

Varför blir vattnet brunt?

När vattnet i rören får högre hastighet än normalt eller byter riktning kan det bli färgat. Detta kan ske om någon tar ut en stor mängd vatten på en gång, till exempel när en spolbil fyller sin vattentank, någon fyller sin pool eller om det sker en större vattenläcka.

Det som händer är att rost och andra avlagringar från rörets insida slits loss och ger färg. Det är inte farligt att dricka men kan se oaptitligt ut. För att bli av med det bruna vattnet så kan man försöka spola några minuter tills det blir klart. Om det inte hjälper, vänta en stund och spola igen.

Tvätta inte i brunt vatten

Undvik att tvätta om vattnet ser brunt ut, textiler kan bli missfärgade.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar