Så arbetar vår hemtjänst

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vi har fått frågor på hur vår hemtjänst arbetar gällande skyddsmaterial och vid misstänkt smitta.

Grunden för vårt arbete är att våra medarbetare är friska när de är på jobbet, om de är sjuka stannar de hemma. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att medarbetare som uppvisar lätta förkylningssymtom eller symptom på luftvägsinfektion stannar hemma eller skickas hem. Arbetet planeras om eller så sätts vikarie in, och personal som har varit sjuk får återkomma till arbetet efter två symptomfria dagar.

Skyddsutrustning vid misstänkt smitta

Våra medarbetare arbetar inte med munskydd eller skyddskläder om det inte finns misstanke om smitta. Om det finns misstanke så kontaktasvårdcentralen eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) där kunden är inskriven. Därefter följer personalen våra hygienrutiner och tar på sig skyddsutrustning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Skyddsutrustningen består av stänkskydd, munskydd, handskar, handdesinfektionsmedel och visir/ skyddsglasögon för att minimera risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet.

I dagsläget är också materialtillgången så pass ansträngd att vi, precis som alla andra vård- och omsorgsverksamheter i regionen, behöver använda det material som finns på ett klokt sätt och vid de fall där det är nödvändigt – som vid misstänkt smitta.

Vi värnar om våra kunder och våra medarbetare, om deras arbetsmiljö och om deras förutsättningar till att göra ett tryggt och bra arbete. Medarbetare och chefer inom hela organisationen, men främst inom vård- och omsorgskontoret, arbetar hårt varje dag för att säkerställa att rutiner följs och att skyddsmateriel och kläder finns att tillgå.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen arbetar vi tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst. Vårt gemensamma fokus är att säkerställa att korrekt information sänds ut och att våra medborgare ska veta vart de kan vända sig.