Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Sakta men säker klättring uppåt

Värmdö kommun fortsätter att se resultat av arbetet med näringslivsfrågor. I Svenskt Näringsliv ranking av företagsklimatet i Sverige så klättrar kommunen ytterligare några placeringar och hamnar på plats 186 av landets totalt 290 kommuner.

Under 2019 har kommunen genomfört ett gediget arbete med att förbättra attityd, bemötande och service till företag. Bland annat genom nya arbetssätt, förenklade kontaktvägar samt företagsbesök och dialogforum. En särskild företagsportal finns numer på kommunens hemsida.

- Näringslivet på Värmdö är en enorm kraft som tillsammans med kommunens verksamheter är avgörande vad gäller allt ifrån tillgänglighet av service och tjänster till andra nödvändiga samhällsfunktioner. Jag är övertygad om att det är en tidsfråga innan det arbete vi lägger ner för att möta företagens behov ger utdelning, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

De områden som påverkat resultatet mest är Allmänhetens attityd till företagande, Konkurrens från kommunen (som mäter i vilken utsträckning företagen anser att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet) samt Rätt kompetens (i vilken utsträckning företagen upplever att de kan rekrytera personer med rätt yrkeserfarenhet).

- Vi ser att vi har vänt trenden och får något bättre resultat i företagens bedömning för 2019. De 15 placeringar vi klättrat sen 2017 års mätning visar att vi sakta men säkert rör oss i rätt riktning, säger Sofia Brorsson, näringslivschef i Värmdö kommun.

Arbetet med att förbättra attityd, bemötande och service till företag har också lett till att utveckla nya rutiner, framförallt inom tillsynsarbetet samt genom företagsbesök och DialogLAB. DialogLAB är en metod där företagare och tjänstemän arbetar tillsammans från idé till konkret förändring med utmaningar som inte har någon enkel lösning. Metoden utgår ifrån att förändrade arbetssätt och beteenden inom kommunen ska bidra till en stärkt förmåga att arbeta företagarvänligt men också att näringslivet får en ökad förståelse för kommunens arbete och uppdrag.

Utmaningar kring samarbetsformen

Under 2019 har också ny näringslivspolicy och strategi för näringslivsarbetet antagits. Den betonar i högre gran än tidigare vikten av samverkan mellan kommunens verksamheter, och mellan kommunen och näringslivet. De mest återkommande frågeställningarna handlar i huvudsak om samhällsplanering på kort och lång sikt, samt om service och bemötande i kontakten med kommunen.

- En av de viktigaste utmaningarna är därför att stärka samarbetet mellan näringsliv och samhällsbyggnad, för att utveckla effektiva och tydliga processer och ett klimat där kommunen och näringslivet arbetar tillsammans för att utveckla samhället, säger Sofia Brorsson.

Värmdö kommun har idag över 6000 företag registrerade och majoriteten är enmansföretag. Drygt 5000 har mellan 0 och 9 anställda. Ett fåtal är stora arbetsgivare, som Värmdö kommun, COOP, Keolis med flera.

Fakta om undersökningen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under januari-april 2019 och statistik från Statistiska Centralbyrån och UC.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument