Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Salmonella påträffat hos katter i Värmdö

Flera fall av salmonella har hittats hos katter i kommunen. Då salmonella kan föras över från djur till människor är det viktigt att vara noga med hygienen för att undvika att smittas.

Under vårvintrarna ökar antalet salmonellafall hos katter. Småfåglar samlas då ofta i stora mängder kring fågelborden. Vissa av dessa småfåglar kan vara bärare av salmonellabakterier. Katterna infekteras huvudsakligen när de kommer i kontakt med döda eller sjuka småfåglar eller deras avföring.

Kontakta veterinär vid misstanke om smitta

Typiska symtom hos katter vid en kraftigare salmonellainfektion är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré, men en del katter får endast lindriga symptom som går över av sig själv. Om din katt visar tecken på salmonella är det säkrast att uppsöka veterinär, som kan ge behandling vid behov.

God hygien minskar smittrisken

Salmonella kan smitta mellan olika djur men också till människor. Var därför noga med hygienen om du misstänker att katten är smittad. Salmonellabakterier sprids med avföring och föremål eller vatten som förorenats med avföring. Smittrisker kan undvikas genom god hygien.

Tänk bland annat på detta:

  • Tvätta händerna ordentligt med tvål efter att ha hanterat katten, eventuella kräkningar från katten, kattlådan eller andra föremål som har förorenats av kattens avföring.
  • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk eller andra ytor med anknytning till livsmedel.
  • Rengör och diska kattlådan och andra föremål som kommit i kontakt med kattens avföring noggrant med till exempel diskmedel. Desinfektion kan ske med klorhexidinsprit eller något annat ytdesinfektionsmedel (finns på apotek och detaljhandel).

Ytterligare information om salmonella kan du få hos Statens Veterinärmedicinska Anstaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar