Samordning för uthållig IT-förmåga mellan Botkyrka och Värmdö

Publicerad

Båtresenär

Värmdö kommun har tillsammans med Botkyrka kommun initierat ett samarbete för att upprätthålla en uthållighet inom it-förmågan i extraordinära situationer.

Projektet kommer att omfatta handlingsplaner och riskanalyser kopplat till den påfrestning som en långvarig belastning med anledning av coronaviruset kan medföra. Syftet är att förebygga och öka beredskapen vid ett ökat personalbortfall, avsaknad av nyckelpersoner samt vid tekniska påfrestningar för kommunernas it-miljöer.

Det genomförs också en kartläggning av leverantörer och partners så att tillgänglighet och säkerhet kan säkerställas över tid.