Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Sandhamns vatten på kritisk nivå

Situationen kring grundvattnet på Sandhamn är kritisk. Vattenuttaget har nästan legat på maxnivå utifrån den vattendom som kommunen måste förhålla sig till. Nu måste vi hjälpas åt att spara på vattnet.

Grundvattnet på Sandhamn är en bristvara på sommarhalvåret. Den senaste tiden har vattenuttaget nått kritiska nivåer och det finns risk för att maxuttaget på 500 kubik överskrids. Då bryter Värmdö kommun mot en vattendom men i värsta fall så spräcker vi vattentäkten. Då är grundvattnet förstört för en lång tid framåt.

Sandhamn har kommunalt vatten. Grundvattnet, som renas till dricksvatten på ön, ligger ömtåligt inkapslat i sand som enda skydd från havsvattnet. Pumpas för mycket grundvatten upp, tränger saltvatten in och förstör grundvattnet för lång tid framöver.

Vattendom

2006 fick Värmdö kommun en vattendom för uttag av vatten på Sandön. Den säger att maxuttaget är 90 000 kubikmeter per år. Det finns också ett förbud som reglerar hur vattnet får användas. Det ska bidra till att få en långsiktigt hållbar grundvattenbalans på ön. Förbudet innebär att det är förbjudet att bevattna med slang, fylla pooler och spola av båtar.

Det är ditt, mitt och allas vatten – nu måste vi hjälpas åt att vara rädda om det!

Fredag 27 juli kommer personal från Värmdö kommun att finnas på plats på Sandhamn och informera om vattensituationen till turister och besökare.


Här kan du läsa med om:

Förbudet Öppnas i nytt fönster.

Vattendomen

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument