Så tycker värmdöborna om kommunen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Varje år genomför Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökningar i Sveriges kommuner.

Undersökningarna visar hur medborgarna ser på sin hemkommun som en plats att bo och leva på. De visar också vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter på olika områden, till exempel miljöarbete och äldreomsorg. Till sist visar undersökningarna på hur medborgarna ser på sin egen möjlighet till inflytande. I Värmdö kommun skickades enkäten i år till 1 200 personer i åldern 18-84 år och totalt 468 personer av dem svarade på enkäten.

En plats att rekommendera

Mer än hälften (54 %) av medborgarna i Värmdö kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det är högre än genomsnittet för de totalt 135 kommuner som var med i årets undersökning. Medborgarna i Värmdö kommun känner sig även tryggare än vad medborgarna i genomsnitt för samtliga kommuner gör.

Vill ha mer inflytande

SCB mäter hur medborgarna ser på sina möjligheter till inflytande i kommunen inom fyra områden: information, kontakt, förtroende och påverkan. Medborgarna ger kommunen godkänt när det gäller information och kontakt, men anser enligt undersökningen att förtroende och påverkan kan göras bättre.

Utrymme för förbättringar

Medborgarna ger kommunens verksamheter godkänt, men det finns utrymme för förbättringar. Särskilt grundskolan, miljöarbetet, äldreomsorgen samt gator och vägar kan förbättras enligt en analys av undersökningens resultat. Mest nöjda är medborgarna med hur Räddningstjänsten fungerar. Där är medborgarnas betyg på verksamheten högre än genomsnittet för alla kommuner som deltagit i undersökningen i år.