Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

10 november 2017

Se filmen om inkluderande lärmiljöer

Bild från föreläsning

Den 30 oktober 2017 bjöds all pedagogisk personal i Värmdös kommunala skolor in till en inspirerande kompetensutvecklingsdag om inkluderande lärmiljöer. Här är filmen som spelades in från dagen!

Se filmen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om inkluderande lärmiljöer

För att alla elever ska nå sin fulla potential behöver skolans lärmiljöer vara inkluderande. Hur gör vi det på bästa sätt?

Utbildningsdagen ingår som en del i deltagandet i det tre-åriga forsknings och utvecklingsprogram (FoU) Inkluderade lärmiljöer. Värmdö kommun deltar tillsammans med sex andra kommuner, Gislaved, Skellefteå, Säter, Trelleborg, Täby och Västerås.

Programmet samordnas av ett fristående forskningsinstitut, Ifous (Innovation, forskning och utveckling inom förskola och skola). Högskolan i Borås står för den vetenskapliga ledningen och forskningsinsatsen.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar