Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

21 september 2017

Sektorschef för omsorg och välfärd lämnar sitt uppdrag

Omsorg- och välfärdssektorns chef Maria Larsson Ajne lämnar sitt uppdrag. Sektorn har länge dragits med stora utmaningar, såväl strukturella problem som ekonomiska underskott.

Maria Larsson Ajne har inte haft förmågan att uppnå de förväntade resultaten och har därför inte längre det förtroende som krävs för att kunna fortsätta leda verksamheten. Utifrån det har kommundirektör Camilla Broo och Maria Larsson Ajne kommit överens om att avsluta samarbetet.

Förändrad organisation

Maria Larsson Ajne har sen hon tillträdde rollen som sektorchef i januari 2015 jobbat i uppförsbacke med ett omfattande budgetunderskott och allmänna brister i organisationens struktur. I arbetet med att komma tillrätta med bristerna har ett förändringsarbete genomförts, bland annat har flera nyckelroller inom sektorn bytts ut och nya rutiner och strukturer har kommit på plats. Dessa insatser har dock inte varit tillräckliga för att komma tillrätta med de organisatoriska och strukturella problem som finns. Det har heller inte påverkat det ekonomiska resultatet till efterfrågad nivå.

Tillförordnad sektorchef

En interimschef kommer att rekryteras så snart som möjligt. Uppdraget kommer primärt att bli ledning och styrning av verksamheten samt att fortsätta genomföra nödvändiga förändringar för att utveckla organisationen inom omsorg- och välfärdssektorn.

Said Mousavi, kvalitetschef inom omsorg- och välfärdssektorn, blir tillförordnad sektorchef tills en interimchef är rekryterad. Maria Larsson Ajne kommer att avsluta sitt uppdrag i slutet av september.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar