Sjuksköterskor förstärker vård- och omsorgsorganisationen

Publicerad

Mall för nyhetsbild

En stödfunktion bestående av sjuksköterskor med fokus att stötta chefer, medarbetare och närstående/gode män under Covid-19 pandemin har upprättats. Parallellt startas också en stödtelefon.

Två sjuksköterskor kommer i nära samarbete med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) att finnas tillgängliga för chefer, medarbetare och närstående/gode män som har frågor rörande Covid-19. De kommer att ha en rådgivande och stödjande funktion, och inte vara involverade i direkt patientarbete.

I arbetet ingår också att tolka och förtydliga rutiner, granska skyddsutrustning vid inköp och leverans, stöd och uppföljning till medarbetare och chefer vid antikroppstestning.

Extra stöd via telefon

Som ett komplement till redan befintliga stödfunktioner upprättas också en stödtelefon. Den kan chefer, medarbetare och närstående/gode män till personer som har insatser inom vård- och omsorgskontoret använda vid frågor, oro och funderingar relaterade till Covid-19.

Stödtelefonen öppnar måndag 18 maj och bemannas vardagar.