Skolglädje och inkludering utmärker Årets Pedagoger!

Publicerad

Årets fyra vinnare, som nominerades av elever, föräldrar, kollegor och allmänhet är Malin Rosén – Lugnets förskola, Anna Lillienwall – Fågelviks skola, Åsa Grath - Lemshaga akademi, Stefan Jonsson – Ösbyskolan.

Årets pedagog är en utmärkelse som delades ut av Värmdö kommun första gången 2013. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram förskollärare och lärare som goda förebilder och inspiratörer till andra pedagoger – med målet att uppnå en ökad kvalitet i förskolan och skolan.

Vinnarna överraskades idag på sina arbetsplatser med blommor och gratulationer av representanter från utbildningsnämnden, Cecilia Lindberg (M), ordförande, Fredrik Snejbjerg (L) , 1:e vice ordförande, Karin Voltaire (S), 2:e vice ordförande samt Peter Bergström, chef för utbildningskontoret.

- Vi har många fantastiska lärare och förskollärare i vår kommun. Roligt att få uppmärksamma några av dessa duktiga pedagoger lite extra, säger Cecilia Lindberg (M), utbildningsnämndens ordförande.

På kommunfullmäktige den 4 december kommer de fyra vinnarna få ta emot sina utmärkelser och nomineringar. Pedagogerna tilldelas även 25 000 kronor vardera för vidareutbildning.

Motiveringar för Årets Pedagog 2019

Utmärkelsen Årets pedagog delas ut i fyra kategorier: Förskola, förskoleklass - årskurs 3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9 och årets vinnare i respektive kategori är:

1. Förskola, Malin Rosén – Lugnets Förskola
Malin, du är engagerad, motiverad och fokuserad på barnen för att ge dem de bästa förutsättningarna för skola och framtid. Alltid villig att utveckla din pedagogiska verksamhet inom ny forskning och läroplan. Du granskar normer och olikheter för att varje barn ska känna sig unik och trygg. Tänk om alla barn kunde få dig som pedagog, för att känna den värme, trygghet och pedagogik som du dagligen ger dem.


2. Förskoleklass - årskurs 3, Anna Lillienwall – Fågelviks skola
Anna du är fantastisk med eleverna, varm, omtänksam och en enormt duktig lärare! Med stort engagemang, trygghet och kärlek har du samlat ihop en splittrad klass i din varma famn. Genom tydliga gränser lyfter du fram vad som är rätt och betydelsefullt i skolan - Lärandet. Du tar dig tid att uppmärksamma varje elevs enskilda behov och du anpassar undervisningen efter vad eleverna behöver. Det lyser verkligen om dig när du jobbar med eleverna – du är en magisk lärare, helt enkelt!


3. Årskurs 4 – 6, Åsa Grath - Lemshaga akademi
Åsa, du är en så bra lärare och sprider glädje omkring dig samtidigt som du ser och bekräftar varje enskild individ. Du är tydlig med vad som förväntas av dina elever och du håller en fin ordning i klassen. Du har även förmågan att skapa en nyfikenhet och kunskapstörst bland eleverna genom att lära ut på annorlunda sätt. Bland annat bjuds det in gäster som representerar olika religioner och yrken, det sätts upp teaterpjäser på engelska och genomförs rollspel. Åsa, du skapar sann ”skolglädje”!


4. Årskurs 7 – 9, Stefan Jonsson – Ösbyskolan
Stefan, du är en riktigt bra lärare! Du har ett fantastiskt engagemang och med tydlig och bra planering på dina lektioner är det alltid studiero. Tack vare din personlighet och förmåga att lära ut, lyckas du få enskilda elever som tidigare haft svårt för engelska, till att nu ha engelska som favoritämne. Du använder dig av olika metoder; allt från filmer och teatrar till textanalyser och glosor, för att alla ska bli intresserade och förstå. Med ett glatt humör, humor och varm omtanke där du gör eleverna delaktiga får du alla att känna sig sedda och trygga.