Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

12 maj 2017

Tack alla som deltog vid dialog vägval Hemmesta

Den 10 och 11 maj bjöd Värmdö kommun in till medborgardialog om den framtida utvecklingen av området kring Hemmesta.

Uppslutningen var stor och närmare 220 personer deltog vid något av de båda dialogtillfällena. Mötena inleddes med presentation av bland annat bakgrund, förslag på målbild, trafikkonsekvenser och natur, kultur och friluftsvärden.
Därefter kunde deltagarna välja att besöka fyra stationer som behandlade ämnena; förslag till målbild och utvecklingsalternativ, natur, kultur och friluftsvärden, trafik och SWOT-analys. Det var god stämning och många intressanta diskussioner och synpunkter som kom in. 

Tack till alla er som deltog vid medborgardialogen, vi tar med oss era synpunkter i vårt fortsatta arbete!

Nästa steg och material från dialogen

Nu kommer materialet att sammanställas och två arkitektkontor kommer att ges i uppdrag att ta fram två alternativa strukturplaner.

Det ena förslaget ska bygga på en parallell väg genom Storskogen och det andra förslaget ska bygga på att Skärgårdsvägen trimmas och att vägarna kring Skärgårdsvägen knyts samman. Strukturplanerna kommer att presenteras vid en ny medborgardialog som kommer att hållas 18 och 19 oktober 2017.

Här hittar du mer information om nästa steg samt allt material från dialogen.
Läs mer >>

Lämna synpunkter

Fram till 31 maj 2017 har du möjlighet att lämna synpunkter via vårt webbformulär.

Till formuläret >>öppnas i nytt fönster

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument