Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

15 december 2017

Tack för att ni tyckte till!

Nu har Värmdöborna fått säga sitt. Statistiska Centralbyråns årliga medborgarundersökning har genomförts och visar både plus och minus i kanten.

SBCs medborgarundersökning visar på vad kommuninvånarna har för uppfattning om olika områden i sin kommun och inom den kommunala verksamheten. 1200 personer i åldern 18-84 år har tillfrågats och totalt 463 personer svarade.

Tre områden

Undersökningen är indelad i tre områden, NRI/Nöjd-Region-Index, NMI/Nöjd-Medborgar-Index samt NII/Nöjd-Inflytande-Index i form av index i skalan 0-100. Ett index under 40 klassas som ”inte godkänt”, 40-55 som ”neutral”, 55-75 som ”nöjd” och index över 75 som ”mycket nöjd”.

Här vill vi leva

Nöjd-Region-Index visar hur medborgarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på. NRI uppvisar det bästa resultatet av de tre områden som mätts med ett index på 60.

Grafen nedan visar NRI för åren 2015, 2016 och 2017.

 

Fokus på stöd, äldre och miljö

Nöjd-Medborgar-Index visar hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Värmdö. Värmdö kommuns resultat för 2017 blev 48 vilket klassas som godkänt. Index är oförändrat från 2016.

Enligt analysen bör kommunen bland annat prioritera verksamheter som Stöd för utsatta personer, Gator och vägar, Miljöarbete och Äldreomsorgen för att öka nöjdheten.

Grafen nedan visar NMI för åren 2015, 2016 och 2017.

 

Ökat inflytande önskas

Nöjd-Inflytande-Index visar hur medborgarna ser på möjligheten till inflytande i sin kommun. Resultatet ligger i linje med både 2016 och 2015 men är lägre än genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner.

Grafen nedan visar NII för åren 2015, 2016 och 2017.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarMer information