Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

31 maj 2017

Tillsyn av verksamheter

Årets tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt hälsoskyddsverksamheter är igång.

Bygg- och miljöavdelningen bedriver tillsyn enligt miljöbalken ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt på olika verksamheter inom Värmdö kommun. Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar i miljön och hälsan.

Vi har nu påbörjat årets tillsyn av miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter. De verksamheter som kommer att besökas under året kommer att bli kontaktade innan besöket sker.

I år besöker vi som arbetar med hälsoskyddsfrågor:

 • Vård- och omsorgsboenden
 • Gym
 • Bassängbad
 • Stickande skärande verksamheter som ex. utför fotvård, tatueringar och hudvård
 • Flerbostadshus (hur sköter hyresvärdar till flerbostadshus sina bostäder)
 • Fritidsverksamheter

I år besöker vi som arbetar med miljöskyddsfrågor:

 • Båtverksamheter
 • Större avloppsanläggningar
 • Verksamheter som hanterar och krossar massor
 • Bensinstationer och fordonstvättar
 • Återvinningscentraler
 • Dagvattendammar
 • Djurhållare
 • Fordons- och lackeringsverkstäder

Har du frågor om tillsynen är du välkommen att kontakta kommunens handläggare som arbetar med miljö- samt hälsoskydd.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar