Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Tyck till om Värmdö!

Idag startar SCB:s medborgarundersökning, en årlig mätning där ett slumpvis urval av våra medborgare har möjlighet att tycka till om Värmdö kommun och hur det är att bo och leva här.

SCB gör ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldern 18-84 år i Värmdö kommun utifrån folkbokföringsregistret. Deltagarna får tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också dela med sig av hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Resultatet av medborgarundersökningen och andra enkäter ligger till grund för olika beslut, verksamhetsplaner samt framtagande av policys och riktlinjer.

Du som blir utvald at delta i undersökningen kan välja att svara med hjälp av en pappersenkät eller logga in och svara via SCB:s webb. Du som svarar via webben kan välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill du hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Läs mer om undersökningen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor kring medborgarinflytande

Till årets enkät har kommunen lagt till några frågor som endast kommer att ställas till er Värmdöbor. Frågorna går under temat medborgarinflytande. Vi vill gärna höra hur du önskar vara delaktig i kommunens utveckling och inom vilka områden du vill vara med och påverka. Dina svar kommer att användas som underlag när vi under hösten ser över våra riktlinjer för medborgardialog och E-förslag.


Du som blivit utvald kommer få en blankett liknade den på bilden, skickad till dig. Om du blivit utvald så missa inte chansen att göra din röst hörd.

Om undersökningen

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Sedan starten är det totalt 266 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen. I årets omgång deltar 135 kommuner och totalt kommer 161 500 personer ingå i urvalet. Undersökningen startar den 23 augusti och pågår fram till 4 november.


I SCB:s statistikdatabas finns resultat från tidigare undersökningar.

Klicka här för att komma till SCB:s statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument