Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Tyvärr fortsatta problem med sophämtningen

Det är tyvärr fortsatta förseningar i sophämtningen. Anledningen är personalbrist hos vår entreprenör. Vi beklagar detta och förstår att det kan medföra olägenheter i det varma vädret.

Vi har dialog med entreprenören Urbaser AB flera gånger per dag. De har meddelat oss att de på grund av personalbrist fortfarande inte helt kan fullfölja sitt uppdrag enligt det avtal vi har. Det är chaufförsbrist i hela Stockholmsregionen.

Den senaste informationen vi har är att de förväntar sig att komma ikapp med hämtningen i helgen. Låt därför kärlen stå framme tills de blivit tömda.

Felanmäl utebliven hämtning

I dagsläget har vi drygt 250 felanmälningar om utebliven sophämtning. Förseningarna är utspridda över Värmdö och det är inget specifikt område som är berört.

För att vi ska få en helhetsbild och även kunna ha en korrekt dialog med leverantören framöver så ber vi er att fortsätta felanmäla när sophämtningen inte är gjord. Det gör ni då till 08-570 474 00 eller via e-post till varmdo.vatten-sopor@varmdo.se. Lämna adress eller fastighetsbeteckning.

Tack för ert tålamod!

Än en gång - vi beklagar de olägenheter det här medför och tackar för ert tålamod!

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar