Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Uppåtgående trend men lågt resultat

Bild på vik med båtar

Värmdö kommuns resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet visar att trenden går åt rätt håll men i långsam takt. Resultatet på 2,87 är en ökning sedan föregående år men lägre än rikssnittet på 3,42.

162 företag har svarat på enkäten som skickas ut av intresseorganisationen Svenskt Näringslivs till organisationens medlemsföretag i Värmdö. Undersökningen syftar till att undersöka hur företagen uppfattar företagsklimatet i kommunerna. Resultatet presenteras i form av ett betyg mellan 1 och 6, där 6 är det högsta betyget. I årets enkätundersökning får Värmdö betyget 2,87, vilket är en ökning med 0,9 sedan 2018.

Det tar tid att vända en stor skuta. Vi har jobbat konsekvent och målmedvetet med ett strategiskt förändringsarbete, och vi är medvetna om att det kommer ta tid. Jag tror på uthållighet och på att vi är på rätt väg, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Arbetet bygger på en medveten och kontinuerlig satsning på att öka dialogen mellan kommunen och näringslivet. Det sker framför allt genom företagsbesök och DialogLAB. DialogLAB är en metod där företagare och tjänstemän arbetar tillsammans från idé till konkret förändring med utmaningar som inte har någon enkel lösning. Arbetet utgår ifrån att förändrade arbetssätt och beteenden inom kommunen ska bidra till en stärkt förmåga att arbeta företagarvänligt men också att näringslivet får en ökad förståelse för kommunens arbete och uppdrag.

Förstå, förenkla och förbättra

En insikt från kontakterna med företagen är att de utmaningar och behov som hindrar Värmdös företagare från att växa generellt är strukturella och branschöverskridande. Områden som bristande infrastruktur, tillgång till mark och lokaler, kompetensförsörjning, samt att kommunen brister avseende bemötande, service och tillgänglighet är de större frågorna. Därför finns ett långsiktigt arbete som syftar till att förbättra förutsättningarna för företagande i kommunen genom att förenkla vardagen och skapa ett klimat där företag kan, vill och vågar växa.

Genom våra möten med företagare vet vi också vilka områden företagarna tycker att vi ska prioritera. Störst är behovet av snabbare återkoppling och tydligare processer, säger Sofia Brorsson, näringslivschef.

Det är viktigt att vi arbetar tillsammans för att på bästa sätt ge möjligheter för våra företagare att snabbt få stöd och rådgivning i sina frågor. Näringsliv och samhällsbyggnad behöver arbeta ännu tajtare tillsammans, säger Christina Leifman, samhällsbyggnadschef.

Tillsammans med företagen har kommunen under 2018 tagit fram lösningar med fokus på bemötande och service, och under 2019 pågår arbete för att utveckla tydliga och effektiva processer inom området tillstånd och tillsyn. Under hösten planeras nya DialogLAB för att fortsätta utveckla service, bemötande och tydlighet i samarbete mellan kommun och företagare.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar