Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

21 maj 2019

Uppdatering om Hemmesta storskog

Solsken i skog

Den 15 maj träffade Värmdö kommun Skogsstyrelsen samt Byggkultur AB:s ombud och representant.

Skogsstyrelsen hade inventerat de avverkningsanmälda områdena och informerade att ett område närmast Hemmesta sjöäng skulle klassas som nyckelbiotop. Kommunen lyfte storskogens värde för rekreation och friluftsliv och framförde en önskan att i första hand undanta områden med höga naturvärden och höga rekreativa värden från avverkning och i andra hand ta hänsyn till dessa värden genom ett mer anpassad skogsbruk som t.ex. bevara flera lövträd, grova tallar samt buskar.

Byggkultur AB tog med sig frågan om vilken anpassning som kan göras till nyckelbiotop och till områden som kommunen pekar på är särskilt viktiga. Kommunen och Byggkultur AB kommer fortsatt föra samtal om möjligheten att skydda vissa områden genom naturvårdsavtal.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar