Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Uppdatering om tidigare oljeutsläpp

I tisdags, 6 november, påträffades olja i vattnet mellan Södra Saxarfjärden och Norra Kanholmsfjärden, sedan dess har Kustbevakningen fortsatt söka efter ytterligare fynd. Värmdö kommun inledde under helgen ett inventerings- och saneringsarbete där oljan nått land.

En mycket begränsad mängd olja har nått holmar längs farleden. Bland annat har mindre fynd rapporterats vid Puttisholmen, Sollenkroka ö och Bolviksnäs i Värmdö. Den olja som hittades kan dels beskrivas som en oljefilm på vattnet och dels som en grynig massa med klumpar upp till köttbullestorlek vid strandkanten.

Under lördagen genomfördes en inventering och oljan verkar till stor del ha försvunnit. Inventeringen gjordes genom att ett 10-tal stränder besöktes och noggrant besiktigades, ytterligare ett 20-tal vikar och stränder patrullerades med båt. Endast lite kladdiga rester finns kvar på gräs och i strandkanter. Någon sanering bedöms inte behövas då det inte utgör någon risk för människor eller djur, utan naturen själv kan bryta ner det som finns kvar. Sanering av så pass små mängder olja skulle sannolikt även kunna göra mer skada än nytta för miljön.

Har du upptäckt olja?

Oljan som är en slags smörjolja är ofarlig för människor. Det finns mycket små mängder kvar men om du hittar olja bör du undvika att ta i den utan skyddshandskar, då den kan irritera hud och ögon. Det finns inte någon information om oljeskadad fågel eller synlig påverkan på djur med anledning av utsläppet.


Om du ändå skulle hitta olja längs stränderna vill vi att du kontaktar oss, oavsett var du har hittat den. Liknar oljan du hittat, fynden som gjordes förra veckan? 

Oljebild 1>>

Oljebild 2>>


Kontakta Värmdö kommun på:

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar