Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

03 juli 2017

Upptäck Gustavsberg till fots

Värmdö kommun presenterar en ny folder, Tre promenader i Gustavsberg, där du kan följa porslinsfabriken och samhället genom historia, natur och kultur. Promenera runt i Gustavsberg med omgivningar, njut och läs om dess historia. Det finns något för alla att upptäcka.

Promenaderna i Gustavsberg går genom tre områden; Fabriksområdet och Farsta, de äldsta bruksgatorna samt Tallåsen och Hästhagen. Ett åttiotal hus och platser beskrivs - gravfält, industribyggnader, skulpturer och bostadsområden från olika tider.

Fabriksområdet och Farsta

Det var kring porslinsfabriken som brukssamhället växte upp. Under de senaste decennierna har stora förändringar skett i fabriksområdet, i de stora fabriksbyggnader som en gång var samhällets hjärta finns nu andra verksamheter. Men fortfarande pågår porslinstillverkning och i den vackra miljön finns många verksamheter med inriktning på konst, kultur och design.

De äldsta bruksgatorna

SAMHÄLLET VÄXER - Den här promenaden tar dig förbi samhällets äldsta bruksgator som hör till det finaste Gustavsberg har att visa upp av genuin bruksbebyggelse. Här finns hus med snickarglädje från 1800-talets slut, småhusområden i funktionalistisk stil och märkesbyggnader som kyrkan och Runda huset. Ett område med utrymme för grönskande natur och blomstrande trädgårdar.

Tallåsen och Hästhagen

BOSTÄDER FÖR ALLA - Vid höjderna runt Tallåsen kom bostadsbyggandet igång i större skala först några år in på 1900-talet. Då hade fabriken redan funnits i 80 år. Här byggdes de första husen tänkta för bara en familj. På din promenad kan du se hur dessa, och många andra hus, har placerats i den kuperade terrängen för att passa in på naturens villkor.

Den nya foldern kommer att finnas tillgänglig i kommunhuset, kommunens bibliotek, konsthallen, Porslinsmuseet, vårdcentralen samt en rad caféer och butiker.

Här hittar du foldern digitalt

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar