Utvecklingsprogram kring datadriven skolförbättring

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Med start till höstterminen 2020 kommer Värmdö att delta i ett forsknings- och utvecklingsprogram på temat datadriven skolförbättring. Målet med detta arbete är att utveckla undervisningens fortlöpande kvalitet och hur undervisningen tas emot av eleverna.

Skolans styrdokument säger att verksamheten ska vila på forskning och beprövad erfarenhet. En del i att skapa en skola i framkant är därför att koppla skolans utvecklingsarbete till forskarvärlden.

Det har gjorts flera insatser för att öka andelen behöriga till gymnasieprogram. Bland annat har Värmdö deltagit i ett forsknings- och utvecklingsprogram på temat inkluderande lärmiljöer under åren 2017–2019.

Syftet har varit att utveckla vår förmåga i att möta varje elevs behov av stöd och utmaningar och undervisningen ska vara tillgänglig för alla. Genom att utveckla lärandet ökar elevernas måluppfyllelse och vi kan se att den trenden under de senaste åren varit uppåtgående.

Det berättar Peter Bergström, utbildningschef i Värmdö kommun.

Skolresan – digital

Under våren startade också projektet Skolresan. Syftet med projektet är att säkerställa rätt digital lösning för att kunna leverera en kvalitativ och effektiv tjänst till framtidens skola. Målet är att tjänsterna ska utvecklas med utgångspunkt från de behov och önskemål som finns hos skolpersonal och vårdnadshavare, och det kommer att genomföras ett tiotal workshops med både medarbetare och vårdnadshavare under våren 2020. Arbetet kommer att ligga till grund för den kravspecifikation som kommer att ingå i upphandlingsunderlagen för en digital lösning för förskola, grundskola och gymnasiet.

Projektet startade i januari 2020 och implementering kommer att ske på pilotskolor under våren 2022.