Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

06 december 2018

Välfärdsteknik i omsorgen

Under 2018 tar Värmdö del av 1,2 miljoner kronor för välfärdsteknik som fördelas inom verksamheter för äldreomsorg och funktionsnedsättning. Satsningen är ett initiativ från Regeringen och Socialstyrelsen.

Pengarna ska användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna.

Upplevelsecykeln BikeAround på äldreboende

Under hösten testar äldreboendena Gustavsgården och Ljung upplevelsecykeln BikeAround under tre månader. Cykeln, som är kopplad till en dator som projicerar Google Street View på en skärm, stimulerar och aktiverar dina fysiska och kognitiva förmågor.
Med BikeAround kan du återuppleva din barndomsstad eller cykla på upptäcktsresa till nya spännande resmål.

Äthjälpmedlet Bestic på äldreboende

Bestic är ett smidigt äthjälpmedel för personer som har svårt att röra sina armar och händer och kan beskrivas som en robotarm med en sked längst ut. Genom att välja ett lämpligt manöverdon kan användaren själv styra skedens rörelser på tallriken och man väljer själv vad och i vilken takt man vill äta. Uppfinnaren av roboten Bestic är Sten Hemmingsson som fick idén sedan han drabbats av polio och själv fått svårt att äta. Äldreboendet Ljung har testat Bestic under hösten, efter testperioden utvärderas satsningen.

Under hösten har det funnits möjlighet för hemtjänsten att erbjuda e-tillsyn under en testperiod. E-tillsyn innebär att man nattetid övervakas av en monitor istället för att man får personliga besök, detta för att undvika att den äldre blir störd på natten.

Digital läkemedelssignering

Det har också påbörjats implementering av digital läkemedelssignering inom verksamheterna äldreomsorg och funktionsnedsättning. Digital läkemedelssignering innebär en förbättrad patientsäkerhet genom att; en automatisk påminnelse skickas ut inför utdelning av läkemedel, en automatiserad process finns för statistik och förenklad möjlighet att göra analys samt delegation visas automatiskt - det vill säga rätt insats i rätt tid utav rätt person. För att möjliggöra detta kommer aktuella verksamheter förses med surfplattor som fungerar som arbetsredskap och möjlighet ges att ladda ner appar som är arbetsrelaterade.

Wifi på verksamheterna

För att kunna använda de tekniska hjälpmedlen så har Värmdö kommun även gjort en satsning på wifi i sina verksamheter för personalen. Välfärdsteknik och digitalisering är ett viktigt initiativ för att såväl öka patientsäkerheten, effektivisera och frigöra mer tid för brukarna, som att stimulera till ökad kognitiv förmåga. Utvärdering av insatserna kommer att göras i slutet av året, berättar Madeleine Qvarforth, IT strateg och projektledare på staben vård och omsorgssektorn.

 


Regeringen har under 2018 avsatt totalt 350 miljoner kronor i stimulansmedel som stöd för äldreomsorg och verksamheter inom funktionsnedsättning att använda för välfärdsteknik.

Läs mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar