Nyheter

Tyck till
Talande webbLyssna

Välkommen på föreläsning

En föreläsning om cannabis, trygghetsarbete och statistik från Stockholmsenkäten. Vårens succé-event är tillbaka.

Är du förälder till en tonåring? Eller arbetar du med ungdomar på en skola, en fritidsgård, inom föreningslivet eller på annat sätt inom kommunen? Då är du välkommen att delta på Värmdö kommuns och polisens gemensam föreläsning. Ta chansen att ställa dina frågor och ta del av andras upplevelser och kunskaper kring ämnet. Under kvällen berättas det även mer om kommunens trygghetsarbete och fakta från Stockholmsenkäten, en kartläggning kring droganvändning bland Stockholmsungdomar i åk 9 och andra året på gymnasiet, presenteras.


Under kvällen utgår vi bland annat från frågeställningarna:

  • Hur ser situationen ut på Värmdö vad gäller cannabis och andra droger?
  • Hur kan jag prata med ungdomar om cannabis och andra droger?
  • Hur skadligt är det med cannabis?
  • Hur kan jag upptäcka om ungdomar röker cannabis?
  • Ungdomar kan tycka att cannabis inte är värre än alkohol, hur bemöter man detta?
  • Hur ser kommunens trygghetsarbetet ut?
  • Vad finns det för hjälp att få?


Datum: 14 mars Värmdösalen

Tid: 18.00-19.30

Plats: Värmdösalen, Värmdö kommunhus, Skogsbo


Talare under kvällen


Mariella González Bonilla, droginformatör och Mini Maria Behandlare, Värmdö kommun

Mariella berättar vad cannabis är och hur det påverkar unga människor och deras utveckling. Delar även tips och råd om hur du som förälder, eller annan vuxen, kan supporta ungdomar att välja bort droger.


Marcus Warneby, kriminalinspektör Nacka polisen

Marcus redovisar för de olika arenor där droger säljs och om vad du som vuxen bör vara uppmärksam på. Han ger en bild av hur situationen ser ut ute på fältet och berätta hur polisen jobbar för att stoppa både försäljning och användande av narkotika.


Erik Mangen, trygghets- och säkerhetssamordnare Värmdö kommun

Erik informerar om hur kommunen arbetar med trygghetsarbetet bland barn och unga.


Linnea Järpestam, utredare, Värmdö kommun

Linnea berättar mer om resultatet som presenterats i Stockholmsenkäten. Vad säger statistiken kring användningen av tobak, alkohol och droger bland kommunens unga?


Föreläsningen är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs.

Öppna inbjudan som pdf genom att trycka här


PDF inbjudan , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 

Varmt välkommen!

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLänkar

Dokument